Przedszkole » Rekrutacja

Rekrutacja

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

Edukacja przedszkolna jest ważnym etapem w życiu dziecka. Wybór miejsca, które będzie wspierało rozwój jest niełatwym zadaniem dla rodziców, a znalezienie placówki dla dziecka w spektrum autyzmu często okazuje się szczególnie trudne. Potrzebuje ono odpowiednich warunków i dostosowanego otoczenia, aby w pełni korzystać z propozycji edukacyjnych placówki.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS jest placówką w pełni dostosowaną do potrzeb dziecka z autyzmem. Zapewniamy indywidualizację procesu nauczania pod względem doboru metod i treści, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w małych grupach prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i terapeutyczną. Co roku w kwietniu oraz maju w naszym przedszkolu rozpoczyna się rekrutacja na kolejny rok szkolny.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat (w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 9. roku życia) z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

Dokumenty konieczne to:

  • kopia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego diagnozę autyzmu lub zespół Aspergera,
  • ankieta rekrutacyjna: POBIERZ
  • kopia Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego