Przejdź do treści
Przedszkole » Program terapeutyczno-przedszkolny

Program terapeutyczno-przedszkolny

Zajęcia indywidualne i grupowe.

Co obejmuje program terapeutyczno-przedszkolny?

  • 25 godzin terapii tygodniowo, opieka do 7 godzin dziennie (pobyt dzieci w godzinach 8:00-15:00);
  • interdyscyplinarne konsylium specjalistów  psychologów, pedagogów specjalnych, pedagogów, terapeutek Integracji Sensorycznej, logopedek;
  • rozwijany od kilkunastu lat program terapeutyczny  oparty na technikach terapeutycznych o najwyższej skuteczności, zweryfikowanych naukowo i klinicznie;
  • efektywna praca nad problemami osiowymi dzieci z autyzmem;
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne, zajęcia terapeutyczne w diadach, w grupie w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci
  • cykliczne konsultacje dla rodziców i osób współpracujących z dzieckiem;
  • coroczne badanie poziomu funkcjonowania i postępów w terapii dziecka;
  • opieka lekarza psychiatry w ramach Fundacji SYNAPSIS
  • wycieczki, wyjścia, wydarzenia uspołeczniające dla dzieci