Przedszkole » O nas

O nas

Niezwykle ważne są dla nas kompetencje rodzicielskie: staramy się je wspierać i rozwijać.

Podejmowane przez nas działania terapeutyczne mają na celu umożliwienie skutecznego komunikowania się z otoczeniem z poszanowaniem autonomii dziecka, rozwijanie samodzielności, a także zwiększanie kompetencji społecznych. Dążymy do zapewnienia bezpiecznego środowiska zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Niezwykle ważne są dla nas kompetencje rodzicielskie i staramy się je wspierać i rozwijać. Zakładamy, że tylko wspólne działania terapeutów i rodziców pozwolą dzieciom na rozwijanie umiejętności w atmosferze akceptacji i zrozumienia. 

Misja

Misją Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS w Warszawie jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom w spektrum autyzmu i ich rodzinom.

Wiek dzieci

Do przedszkola uczęszczają dzieci z diagnozą autyzmu oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. W przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 9. roku życia.

Wielkość grup

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości poznawczych, społecznych i komunikacyjnych. Liczba dzieci w oddziale, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem oraz z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji z 21.05.01r. (załącznik 1 do Rozporządzenia, § 5, ust.4, pkt.7), nie przekracza 4. Przedszkole przewidziane jest dla 28 dzieci z autyzmem, zgrupowanych w 7 oddziałach. 

Godziny otwarcia

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Doświadczenie

Przedszkole powstało w 2008 roku będąc pierwszą placówką dla dzieci w spektrum autyzmu na terenie województwa mazowieckiego. Stworzone standardy do tej pory stanowią wzorzec dla wielu nowo powstałych placówek.

Budynek

Przedszkole mieści się w samodzielnym budynku na warszawskiej Ochocie przy ul. Siemieńskiego 21. Placówka o powierzchni ok. 500 m kw. jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci z autyzmem – w salach obowiązuje minimalizm, brak jest ostrych kolorów i wzorzystych materiałów, pomoce dydaktyczne są schowane w szafkach. Taka aranżacja przestrzeni pozwala dziecku na pełniejsze korzystanie z zajęć oraz lepszy kontakt z nauczycielami i rówieśnikami.